Form of Work
Artykuły
(100)
Author
Ciryt Barbara
(15)
Król Bogusław (1958- )
(9)
Cegła Elżbieta
(2)
Tyrpa Ewa
(2)
Dejmek Dorota
(1)
Domańska-Smoleń Magdalena
(1)
Grzyb Zbigniew (1943- )
(1)
Kuźniarski Arnold (1965- )
(1)
Rosa Anna
(1)
Wiśniewska Helena (1953- )
(1)
Year
2020 - 2021
(6)
2010 - 2019
(42)
2000 - 2009
(52)
Time Period of Creation
2001-
(27)
Country
Poland
(76)
Language
Polish
(100)
Subject
Samorząd gminny
(43)
Rada Gminy (Zielonki)
(36)
Budżety gminne
(18)
Samorząd terytorialny
(17)
Nagrody
(13)
Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej"
(12)
Samorząd wiejski
(11)
Król, Bogusław
(7)
Urząd Gminy Zielonki
(7)
Wójt
(7)
Ranking Gmin Małopolski
(5)
Śledzik u Wójtów
(5)
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (Kraków)
(4)
Sołtys
(4)
Inwestycje
(2)
Kanalizacja
(2)
Perły Samorządu
(2)
Plebiscyt
(2)
Biblioteka Publiczna (Zielonki)
(1)
Fundacja Naukowa Evidence Institute (Kraków)
(1)
Gminy
(1)
Metropolie (urbanistyka)
(1)
Mieszkania
(1)
Nawara, Marek
(1)
Nieruchomości miejskie
(1)
Opłata adiacencka
(1)
Orzechowski, Władysław
(1)
Osiedle Łokietka (Modlnica)
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Rada Seniorów Gminy Zielonki
(1)
Radni
(1)
Rady seniorów
(1)
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego
(1)
Samorządowy Lider Edukacji (program)
(1)
Starostwo Powiatowe (Kraków)
(1)
Wiśniewska, Helena
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (1990)
(1)
Śledzik u Wójta
(1)
Subject: work
Rzeczpospolita (czasop. ; Warszawa ; 1982- )
(3)
Subject: time
2001-
(69)
1901-2000
(7)
1989-2000
(7)
Subject: place
Zielonki (pow. krakowski)
(64)
Gmina Zielonki (woj. małopolskie, pow. krakowski)
(22)
Zielonki (pow. krakowski ; okręg)
(14)
Gmina Wielka Wieś (woj. małopolskie, pow. krakowski)
(2)
Wielka Wieś (pow. krakowski)
(2)
Zabierzów (pow. krakowski)
(2)
Gmina Zabierzów (woj. małopolskie, pow. krakowski)
(1)
Gmina Zielonki (pow. krakowski)
(1)
Iwanowice (pow. krakowski ; okręg)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
(27)
Artykuł z gazety
(14)
Notatka prasowa
(12)
Wywiad dziennikarski
(11)
Ranking
(10)
Artykuł publicystyczny
(8)
Relacja
(2)
Rankingi
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(17)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Architektura i budownictwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(2)
Kultura fizyczna i sport
(1)
Ochrona środowiska
(1)
100 results Filter
No cover
Article
In basket
Tytuł: Gmina Zielonki na piatym miejscu w Rankingu Samorządów Rzeczyppospolitej / KB.
Temat: Biblioteka Publiczna (Zielonki)
Temat: 2001-
Temat: Samorząd terytorialny
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2013, nr 4/5, s. 5
No cover
Article
In basket
Tytuł: Gmina Zielonki w czołówce rankingu "Perły Samorządu 2014" Gazety Prawnej / MKF.
Adnotacja: Dot. Ogólnopolskiego Rankingu "Perły Samorządu", w którym gmina Zielonki zajęła VI. miejsce.
Temat: 2001-
Temat: Samorząd terytorialny
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Ranking
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2014, nr 2/3, s. 6.
No cover
Article
In basket
Tytuł: Powstała rada, która zadba o osoby starsze / (BCA).
Temat: Rada Seniorów Gminy Zielonki
Temat: 2001-
Temat: Rady seniorów
Temat: Samorząd wiejski
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Dziennik Polski. - 2016, nr 2 (4 I), dod. Kronika Krakowska, s. B6
No cover
Article
In basket
Tytuł: Gmina Zielonki króluje w całej Polsce : drugi raz potwierdził to ranking "Rzeczpospolitej" / (BCA).
Temat: 2001-
Temat: Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej"
Temat: Samorząd terytorialny
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Ranking
Cytata bibliograficzna: // Dziennik Polski. - 2016, nr 167 (19 VII), s. A5
No cover
Article
In basket
Tytuł: I miejsce w Rankingu Samorządów dla gminy Zielonki / MKF, IO.
Wariant tytułu: Pierwsze miejsce w Rankingu Samorządów dla gminy Zielonki
Temat: 2001-
Temat: 2001-
Temat: Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej"
Temat: Samorząd terytorialny
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Ranking
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2016, nr 4, s. 14-15
No cover
Article
In basket
Autor: Król Bogusław (1958- )
Tytuł: Trzy miliony, trzy lata, trzy baseny. I nie popłyniemy / Bogusław Król ; rozm. Barbara Ciryt.
Temat: 2001-
Temat: Samorząd wiejski
Temat: Inwestycje
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Hasło dodatkowe: Ciryt, Barbara. Rozm.
Cytata bibliograficzna: // Dziennik Polski. - 2015, nr 237 (10-11 X), dod. Tygodnik Powiatu Krakowskiego, s. B3
No cover
Article
In basket
Tytuł: W poszukiwaniu czynników rozwoju małych gmin satelickich, czyli o tym, jak odległość od centrum metropolii wpływa na rozwój gmin Iwanowice i Zielonki / rozm. przepr. Anna Rosa.
Adnotacja: Rozmowa z wójtem gminy Iwanowice, panem Zbigniewem Grzybem, przeprowadzona 8 marca 2012 r. oraz z wójtem gminy Zielonki, panem Arnoldem Kuźniarskim, przeprowadzona 15 marca 2012 r.
Temat: 2001-
Temat: Metropolie (urbanistyka)
Temat: Samorząd gminny
Temat: Iwanowice (pow. krakowski ; okręg)
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - gospodarka
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Hasło dodatkowe: Grzyb, Zbigniew (1943- ). Rozmowa z wójtem gminy Iwanowice, panem Zbigniewem Grzybem, przeprowadzona 8 marca 2012 r.
Hasło dodatkowe: Kuźniarski, Arnold (1965- ). Rozmowa z wójtem gminy Zielonki, panem Arnoldem Kuźniarskim, przeprowadzona 15 marca 2012 r.
Hasło dodatkowe: Rosa, Anna.
Cytata bibliograficzna: // Zarządzanie Publiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). - 2011, nr 2/3, s. 151-160
No cover
Article
In basket
Autor: Król Bogusław (1958- )
Tytuł: Staramy się, by mieszkańcy czuli się tu dobrze / rozm. z Bogusławem Królem, wójtem gminy Zielonki ; rozm. Elżbieta Cegła.
Temat: 2001-
Temat: Nagrody
Temat: Ranking Gmin Małopolski
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Hasło dodatkowe: Cegła, Elżbieta. Rozm.
Cytata bibliograficzna: // Dziennik Polski. - 2016, nr 274 (24 XI), bezpłatny dodatek reklamowy Ranking Gmin Małopolski 2016, s. 03
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Autor: Ciryt Barbara
Tytuł: Zielonki docenione jako Innowacyjny Samorząd / Barbara Ciryt.
Adnotacja: Dot wyróżnienia Zielonek jako najlepszej gminy w Małopolce i drugiej w Polsce pod względem rozwoju w kategorii gmin wiejskich wg. Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej".
Temat: 2001-
Temat: Samorząd terytorialny
Temat: Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej"
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Ranking
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z gazety
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
Gatunek, rodzaj, forma: Notatka prasowa
Cytata bibliograficzna: // Dziennik Polski. - 2017, nr 275 (27 XI), s. B7, il.
No cover
Article
In basket
Tytuł: Budżet gminy Zielonki na rok 2017 / AA, IO.
Temat: 2001-
Temat: Budżety gminne
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł publicystyczny
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2017, nr 1, s. 6.
No cover
Article
In basket
Tytuł: Gmina Zielonki miejscem sprzyjającym edukacji / MKF.
Adnotacja: Dotyczy osiągniętegio przez Gminę Zielonki II miejsca w Rankingu Samorządów "Miejsca sprzyjające edukacji 2017".
Temat: Fundacja Naukowa Evidence Institute (Kraków)
Temat: 2001-
Temat: Samorząd terytorialny
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł publicystyczny
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2017, nr 2/3 (134/135), s. 22.
No cover
Article
In basket
Autor: Ciryt Barbara
Tytuł: Przedsiębiorczy ludzie napływają do Zielonek / Barbara Ciryt.
Adnotacja: Dotyczy osiągniętegio przez Gminę Zielonki wysokiego miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej opracowanego przez prof. Eugeniusza Sobczaka.
Temat: 2001-
Temat: Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego
Temat: Zielonki (pow. krakowski ; okręg) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł publicystyczny
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z gazety
Cytata bibliograficzna: // Dziennik Polski. - 2017, nr 174 (28 VII), dod. Kronika Krakowska, s. B5, il.
No cover
Article
In basket
Tytuł: Absolutorium dla wójta i spotkanie z policją : XVIII sesja Rady Gminy Zielonki / na podst. prot. przyg. MKF.
Temat: Rada Gminy (Zielonki)
Temat: Samorząd gminny
Temat: Zielonki (pow. krakowski) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2008, nr 2, 3, s. 5-6
No cover
Article
In basket
Tytuł: Absolutorium, kanalizacja i drogi : XXIX sesja Rady Gminy Zielonki / MKF.
Temat: Rada Gminy (Zielonki)
Temat: Samorząd gminny
Temat: Zielonki (pow. krakowski) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2009, nr 3, s. 4-5
No cover
Article
In basket
Tytuł: Budżet na 2009 r. uchwalony : XXV sesja Rady Gminy Zielonki / MKF.
Temat: Rada Gminy (Zielonki)
Temat: Samorząd gminny
Temat: Zielonki (pow. krakowski) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2009, nr 1, s. 4
No cover
Article
In basket
Tytuł: Debata nad taryfami za wodę i ścieki : XXVIII sesja Rady Gminy Zielonki / IO.
Temat: Rada Gminy (Zielonki)
Temat: Samorząd gminny
Temat: Zielonki (pow. krakowski) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2009, nr 2, s. 5
No cover
Article
In basket
Tytuł: Droższa kanalizacja : XVII sesja Rady Gminy Zielonki / na podst. prot. przyg. MKF.
Temat: Rada Gminy (Zielonki)
Temat: Samorząd gminny
Temat: Zielonki (pow. krakowski) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2008, nr 2, 3, s. 4-5
No cover
Article
In basket
Tytuł: Dwanaście uchwał : XXVII sesja Rady Gminy Zielonki / na podst. prot. sporz. IO.
Temat: Rada Gminy (Zielonki)
Temat: Samorząd gminny
Temat: Zielonki (pow. krakowski) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2009, nr 2, s. 4
No cover
Article
In basket
Tytuł: Dziewięć uchwał: XVI sesja Rady Gminy Zielonki / na podst. prot. przyg. MKF.
Temat: Rada Gminy (Zielonki)
Temat: Samorząd gminny
Temat: Zielonki (pow. krakowski) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki. - 2008, nr 2, 3, s. 4
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again