Form of Work
Artykuły
(14)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Author
Choryński Adam
(1)
Ciryt Barbara
(1)
Czapliński Sebastian
(1)
Florek Jacek (kształtowanie środowiska)
(1)
Gołąb Natalia
(1)
Kalicki Tomasz (1958- )
(1)
Kundzewicz Zbigniew
(1)
Kędzior Renata
(1)
Michalec Iga
(1)
Michalik Jagienka
(1)
Michno Anna (geograf ; 1971- )
(1)
Patkowski Bartłomiej
(1)
Piech Izabela
(1)
Pińskwar Iwona
(1)
Potoczek Jakub (1962- )
(1)
Przegiętka Krzysztof
(1)
Radecki-Pawlik Artur (1961- )
(1)
Radwanek-Bąk Barbara
(1)
Rams Aleksander
(1)
Skalski Tomasz (biolog)
(1)
Szmańda Jacek
(1)
Szwarczewski Piotr
(1)
Wachniew Przemysław
(1)
Wyżga Bartłomiej (1960- )
(1)
Łapuszek Marta (1967- )
(1)
Łokas Edyta
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(13)
English
(1)
Subject
Obszary zalewowe
(14)
Powódź
(6)
Ochrona przeciwpowodziowa
(3)
Hydrologia
(2)
Miasta
(2)
Zwalczanie
(2)
Badania naukowe
(1)
Beton
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Biegaczowate
(1)
Budownictwo jednorodzinne
(1)
Datowanie metodą optycznie stymulowanej luminescencji
(1)
Doliny
(1)
Geodezja
(1)
Izotopy promieniotwórcze
(1)
Klęski elementarne
(1)
Koryto (hydrologia)
(1)
Mady
(1)
Metale ciężkie
(1)
NATURA 2000
(1)
Numeryczny model terenu (NMT)
(1)
Obszary chronione
(1)
Petrografia
(1)
Potoki
(1)
Przepływ
(1)
Przestrzeń publiczna (urbanistyka)
(1)
Rekultywacja
(1)
Rośliny
(1)
Rzeki
(1)
Rzeki górskie
(1)
Sedymentacja
(1)
Szkody popowodziowe
(1)
Tereny zielone
(1)
Wały przeciwpowodziowe
(1)
Woda
(1)
Subject: time
2001-
(12)
Subject: place
Nowy Sącz (pow. Nowy Sącz)
(2)
Piekary (pow. krakowski)
(2)
Zakopane (pow. tatrzański ; okolice)
(2)
Biała (dopływ Dunajca ; rzeka)
(1)
Brzesko (pow. brzeski ; okolice)
(1)
Dolina Górnej Wisły
(1)
Dunajec (rzeka)
(1)
Dłubnia (rzeka)
(1)
Gmina Tuchów (woj. małopolskie, pow. tarnowski)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Krzczonówka (potok)
(1)
Lipnica Murowana (pow. bocheński ; okolice)
(1)
Miechów (pow. miechowski ; okolice)
(1)
Myślenice (pow. myślenicki ; okolice)
(1)
Nowy Targ (pow. nowotarski ; okolice)
(1)
Ochotnica (rzeka)
(1)
Ochotnica Dolna (pow. nowotarski ; okolice)
(1)
Poręba Górna (pow. olkuski)
(1)
Strzegowa (pow. olkuski)
(1)
Tatry (góry)
(1)
Tyniec (Kraków ; część miasta)
(1)
Uszwica (rzeka)
(1)
Wisła (rzeka)
(1)
Zawada (Nowy Sącz ; osiedle)
(1)
Załęże (pow. olkuski)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
(6)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Opracowanie
(5)
Artykuł z czasopisma rolniczego
(4)
Artykuł problemowy
(3)
Artykuł publicystyczny
(3)
Artykuł z czasopisma geograficznego
(2)
Artykuł z czasopisma ekologicznego
(1)
Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
(1)
Artykuł z gazety
(1)
Artykuł z pracy zbiorowej
(1)
Notatka prasowa
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(8)
Biologia
(2)
Inżynieria i technika
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
14 results Filter
No cover
Article
In basket
Tytuł: Suchy zbiornik w Piekarach otwarty.
Temat: 2001-
Temat: Powódź
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Zwalczanie
Temat: Piekary (pow. krakowski)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
Gatunek, rodzaj, forma: Notatka prasowa
Cytata bibliograficzna: // Ziemia Lisiecka. - 2017, nr 7, s. 5, il.
No cover
Article
In basket
Autor: Ciryt Barbara
Tytuł: Suchy zbiornik zaradzi powodzi / Barbara Ciryt.
Temat: 2001-
Temat: Powódź
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Zwalczanie
Temat: Piekary (pow. krakowski)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z gazety
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł publicystyczny
Cytata bibliograficzna: // Dziennik Polski. - 2017, nr 285 (8 XII), dod. Kronika Krakowska, s. B4, il.
No cover
Article
In basket
Autor: Czapliński Sebastian
Tytuł: Chaszcze wycięte. I co dalej? / Sebastian Czapliński.
Adnotacja: Dotyczy wałów i porastającej je roślinności wzdłuż rzeki Białej, które znajdują się na obszarze Natura 2000.
Temat: 2001-
Temat: Wały przeciwpowodziowe
Temat: Ochrona przeciwpowodziowa
Temat: Obszary zalewowe
Temat: NATURA 2000
Temat: Obszary chronione
Temat: Gmina Tuchów (woj. małopolskie, pow. tarnowski)
Temat: Biała (dopływ Dunajca ; rzeka)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł publicystyczny
Cytata bibliograficzna: // Temi : galicyjski tygodnik informacyjny. - 2019, nr 41, s. 17
No cover
Article
In basket
Autor: Michalik Jagienka
Tytuł: Budowanie na krawędzi / Jagienka Michalik.
Adnotacja: Budownictwo jednorodzinne na terenach zalewowych.
Temat: 2001-
Temat: Budownictwo jednorodzinne
Temat: Powódź
Temat: Klęski elementarne
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Nowy Sącz (pow. Nowy Sącz)
Temat: Zawada (Nowy Sącz ; osiedle)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł publicystyczny
Cytata bibliograficzna: // Sądeczanin. - 2021, nr 8, s. 64-65
No cover
Article
In basket
Autor: Patkowski Bartłomiej
Tytuł: Powodzie i ich wpływ na rozwój dna doliny Uszwicy w latach 1997-1998 / Bartłomiej Patkowski.
Uwaga: Streszczenie w języku angielskim.
Temat: Powódź
Temat: Doliny
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Lipnica Murowana (pow. bocheński ; okolice)
Temat: Uszwica (rzeka)
Temat: Brzesko (pow. brzeski ; okolice)
Gatunek, rodzaj, forma: Opracowanie
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma geograficznego
Cytata bibliograficzna: // Przegląd Geograficzny : organ Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 0033-2143. - 2001, z. 1/2, s. 75-90
No cover
Article
In basket
Autor: Potoczek Jakub (1962- )
Tytuł: Miejska betonoza / Jakub Potoczek ; rozmawiała Iga Michalec.
Adnotacja: Rozmowa z architektem Jakubem Potoczkiem o wpływie betonozy na błyskawiczne powodzie.
Temat: 2001-
Temat: Beton
Temat: Miasta
Temat: Przestrzeń publiczna (urbanistyka)
Temat: Powódź
Temat: Tereny zielone
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Nowy Sącz (pow. Nowy Sącz)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Hasło dodatkowe: Michalec, Iga. Wywiad
Cytata bibliograficzna: // Sądeczanin. - 2021, nr 8, s. 67-70
No cover
Article
In basket
Autor: Gołąb Natalia
Tytuł: Zagrożenie powodziowe na terenach zurbanizowanych / Natalia Gołąb.
Uwaga: Bibliografia na stronach 178-179.
Uwaga: Streszczenie w języku angielskim.
Temat: 2001-
Temat: Bezpieczeństwo narodowe
Temat: Bezpieczeństwo publiczne
Temat: Miasta
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Ochrona przeciwpowodziowa
Temat: Rzeki
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł problemowy
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z pracy zbiorowej
Cytata bibliograficzna: W: W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 5. s. 169-179
No cover
Article
In basket
Autor: Florek Jacek (kształtowanie środowiska)
Tytuł: Wpływ roślinności terenu zalewowego na przepustowość i stabilność koryta wielkiej wody / Jacek Florek.
Uwaga: Streszczenie w języku angielskim.
Temat: 2001-
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Potoki
Temat: Rośliny
Temat: Koryto (hydrologia)
Temat: Krzczonówka (potok)
Temat: Myślenice (pow. myślenicki ; okolice)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma rolniczego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma naukowego
Gatunek, rodzaj, forma: Opracowanie
Cytata bibliograficzna: // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. - 1732-5587. - 2006, nr 4 [cz.] 2, s. 7-15
Wersja elektroniczna: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_14982.htm
No cover
Article
In basket
Tytuł: Hydrolodzy przygotowali opracowanie.
Adnotacja: Dotyczy opracowania "Analiza hydrologiczno-hydrauliczna, dotycząca niekontrolowanego spływu wód powierzchniowych w miejscowościach Poręba Górna, Strzegowa i Załęże" w ramach przygotowań do podjęcia działań przeciwpowodziowych.
Temat: 2001-
Temat: Hydrologia
Temat: Woda
Temat: Ochrona przeciwpowodziowa
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Poręba Górna (pow. olkuski)
Temat: Strzegowa (pow. olkuski)
Temat: Załęże (pow. olkuski)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
Cytata bibliograficzna: // Wieści Wolbromskie (Wieści z Gminy). - 2015, nr 22 (19 XI), s. 19, 20.
No cover
Article
In basket
Tytuł: Powodzie ciągle groźne = Floods still pose a hazard / Zbigniew W. Kundzewicz, Iwona Pińskwar, Adam Choryński, Bartłomiej Wyżga ; Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Ochrony Przyrody PAN.
Wariant tytułu: Floods still pose a hazard.
Uwaga: Bibliografia na stronie 9.
Uwaga: Streszczenie w języku angielskim.
Temat: 2001-
Temat: Badania naukowe
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Powódź
Temat: Szkody popowodziowe
Temat: Tatry (góry)
Temat: Zakopane (pow. tatrzański ; okolice)
Temat: Zakopane (pow. tatrzański ; okolice)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł problemowy
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma ekologicznego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma popularnonaukowego
Hasło dodatkowe: Kundzewicz, Zbigniew. Autor.
Hasło dodatkowe: Pińskwar, Iwona. Autor.
Hasło dodatkowe: Choryński, Adam Autor.
Hasło dodatkowe: Wyżga, Bartłomiej (1960- ). Autor.
Cytata bibliograficzna: // Aura (Warszawa). - 2017, nr 3, s. 3-9.
Wersja elektroniczna: http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1297716 (Przejdź do czasopisma zawierającego ten artykuł)
No cover
Article
In basket
Autor: Łapuszek Marta (1967- )
Tytuł: The studies on floodplain restoration : a case study of the Upper Dunajec river / Marta Łapuszek ; Cracow University of Technology. Institute of Water Engineering and Water Management.
Uwaga: Bibliografia.
Temat: 2001-
Temat: Rekultywacja
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Dunajec (rzeka)
Temat: Zakopane (pow. tatrzański ; okolice)
Temat: Nowy Targ (pow. nowotarski ; okolice)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma rolniczego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma naukowego
Gatunek, rodzaj, forma: Opracowanie
Cytata bibliograficzna: // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. - 1732-5587. - 2012, nr 1 [cz.] 4, s. 81-92
Wersja elektroniczna: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16775.htm
No cover
Article
In basket
Autor: Skalski Tomasz (biolog)
Tytuł: Czynniki kształtujące strukturę zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na terenach zalewowych rzek górskich / Tomasz Skalski, Renata Kędzior, Artur Radecki-Pawlik.
Uwaga: Bibliografia.
Uwaga: Streszczenie w języku angielskim.
Temat: 2001-
Temat: Biegaczowate
Temat: Przepływ
Temat: Rzeki górskie
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Ochotnica (rzeka)
Temat: Ochotnica Dolna (pow. nowotarski ; okolice)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma rolniczego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma naukowego
Gatunek, rodzaj, forma: Opracowanie
Hasło dodatkowe: Kędzior, Renata Autor
Hasło dodatkowe: Radecki-Pawlik, Artur (1961- ) Autor
Cytata bibliograficzna: // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. - 1732-5587. - 2008, nr 3, s. 13-21
Wersja elektroniczna: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_15203.htm
No cover
Article
In basket
Autor: Piech Izabela
Tytuł: Strefy zalewowe rzeki Dłubnia na podstawie Numerycznego Modelu Terenu / Izabela Piech, Aleksander Rams ; Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji. Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii.
Uwaga: Streszczenie w języku angielskim.
Temat: 2001-
Temat: Geodezja
Temat: Hydrologia
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Numeryczny model terenu (NMT)
Temat: Dłubnia (rzeka)
Temat: Miechów (pow. miechowski ; okolice)
Temat: Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma rolniczego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma naukowego
Gatunek, rodzaj, forma: Opracowanie
Hasło dodatkowe: Rams, Aleksander Autor
Cytata bibliograficzna: // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. - 1732-5587. - 2013, nr 2 [cz.] 2, s. 43-50
Wersja elektroniczna: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16964.htm
No cover
Article
In basket
Tytuł: Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu / Jacek B. Szmańda, Edyta Łokas, Przemysław Wachniew, Anna Michno, Tomasz Kalicki, Piotr Szwarczewski, Krzysztof R. Przegiętka, Barbara Radwanek-Bąk.
Temat: Datowanie metodą optycznie stymulowanej luminescencji
Temat: Petrografia
Temat: Sedymentacja
Temat: Izotopy promieniotwórcze
Temat: Metale ciężkie
Temat: Obszary zalewowe
Temat: Mady
Temat: Tyniec (Kraków ; część miasta)
Temat: Dolina Górnej Wisły
Temat: Wisła (rzeka)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma naukowego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma geograficznego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł problemowy
Hasło dodatkowe: Szmańda, Jacek. Autor
Hasło dodatkowe: Łokas, Edyta. Autor
Hasło dodatkowe: Wachniew, Przemysław Autor
Hasło dodatkowe: Michno, Anna (geograf ; 1971- ) Autor
Hasło dodatkowe: Kalicki, Tomasz (1958- ). Autor
Hasło dodatkowe: Szwarczewski, Piotr Autor
Hasło dodatkowe: Przegiętka, Krzysztof. Autor
Hasło dodatkowe: Radwanek-Bąk, Barbara. Autor
Cytata bibliograficzna: // Prace Geograficzne (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego). - 2018, z. 155, s. 157-172
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again