Form of Work
Artykuły
(27)
Książki
(19)
Publikacje naukowe
(6)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(4)
Author
Perkowska Urszula (1942-2017)
(46)
Piech Stanisław (1943- )
(3)
Stopka Krzysztof (1958- )
(3)
Barcik Mieczysław
(2)
Cieślak Adam (1955-2008)
(2)
Dybiec Julian (1940- )
(2)
Gaszyński Paweł
(2)
Grodowska-Kulińska Danuta
(2)
Lechowski Piotr (1958- )
(2)
Urban Jacek (1953- )
(2)
Wołczański Józef (1959- )
(2)
Żukowski Przemysław Marcin (1978- )
(2)
Apostoł Stanisław
(1)
Banach Andrzej Kazimierz (1944-2019)
(1)
Bednarczyk Jan (1947- )
(1)
Bernardini Luca
(1)
Bełch-Rucińska Joanna
(1)
Borcz Henryk (1949- )
(1)
Borzym Stanisław
(1)
Bromowicz Danuta (1941- )
(1)
Bęczkowska Urszula
(1)
Błaszczyk Adam
(1)
Chajko Grzegorz
(1)
Chudziński Edward (1940- )
(1)
Czocher Anna (1975- )
(1)
Czujowa Maria (1932-2018)
(1)
Dobroczyński Bartłomiej (1958- )
(1)
Fitowa Alina (1939- )
(1)
Frankowicz Krzysztof (1970- )
(1)
Galos Małgorzata (1971- )
(1)
Gargula Agata
(1)
Godlewski Emil (1875-1944)
(1)
Gondek Elżbieta (1947- )
(1)
Gotkiewicz Marek
(1)
Gruchała Irena (1955- )
(1)
Grądzka-Rejak Martyna (1986- )
(1)
Hajduk Marlena
(1)
Hodorowicz Stanisław Andrzej (1941- )
(1)
Janiak Małgorzata (bibliotekoznawca)
(1)
Kajzar Paweł
(1)
Kalinowska Maria
(1)
Kasperkiewicz Karolina Maria
(1)
Kasperowicz Ryszard (1968- )
(1)
Kocik Katarzyna
(1)
Kocójowa Maria (1939- )
(1)
Kopiec Jan (1947- )
(1)
Kowalikowa Jadwiga (1939- )
(1)
Kowalski Edmund
(1)
Kozina Iwona
(1)
Kozłowska-Budkowa Zofia (1893-1986)
(1)
Kościółek Delfina
(1)
Krysowski Olaf
(1)
Kubic Żaneta
(1)
Kubiś Adam (1928- )
(1)
Kudelska Marta
(1)
Kupczewska Jadwiga
(1)
Kurek Beata (1975- )
(1)
Leśniakowska Maria
(1)
Machniak Jan (1957- )
(1)
Maj Jacek (1978- )
(1)
Majmeskuł-Mastalerzowa Zofia (1899-1984)
(1)
Marszałek Anna (historyk)
(1)
Michalik Józef (1941- )
(1)
Mistal Zuzanna
(1)
Mlekodaj Anna
(1)
Morawa Józef (1950- )
(1)
Murawiec Wiesław Franciszek (1935- )
(1)
Natanson Władysław (1864-1937)
(1)
Niedbała Żaneta
(1)
Panuś Kazimierz (1955- )
(1)
Parcer Jan (1956- )
(1)
Perkowski Rafał
(1)
Peters Lesław (1953- )
(1)
Pieronek Tadeusz (1934-2018)
(1)
Pniewski Dariusz
(1)
Polańska Irena
(1)
Prokop Krzysztof Rafał
(1)
Pudłocki Tomasz (1981- )
(1)
Płaszczewska Olga
(1)
Ronikier Jerzy
(1)
Roszkowski Jerzy M. (1950- )
(1)
Röskau-Rydel Isabel (1959- )
(1)
Sadlik Magdalena (1973- )
(1)
Sadowski Piotr (1976- )
(1)
Saganiak Magdalena
(1)
Sapieha Adam Stefan (1867-1951)
(1)
Scąber Andrzej
(1)
Socha Irena (1946- )
(1)
Stachów Tomasz
(1)
Starnawski Jerzy (1922-2012)
(1)
Sudolski Zbigniew (1930- )
(1)
Szal Adam (1953- )
(1)
Szczygieł Krzysztof
(1)
Szubert Piotr
(1)
Szumlańska Małgorzata
(1)
Ugniewska Joanna
(1)
Waltoś Stanisław (1932- )
(1)
Weber Bożena
(1)
Wielgus Krzysztof (1958- )
(1)
Woleński Jan (1940- )
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(10)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
Country
Poland
(45)
unknown (l0)
(1)
Ukraine
(1)
Language
Polish
(41)
English
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(4)
Subject
Uniwersytet Jagielloński
(19)
Studenci
(8)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(7)
Biblioteka Jagiellońska
(6)
Duchowieństwo katolickie
(6)
Epstein, Maria Magdalena
(5)
Dominikanki klauzurowe
(4)
Obchody
(4)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Godlewski, Emil
(3)
Sapieha, Adam Stefan
(3)
Bibliotekarze
(2)
Biblioteki akademickie
(2)
Chotkowski, Władysław
(2)
Estreicher, Karol
(2)
Józef Bilczewski
(2)
Klasztor Dominikanek na Gródku (Kraków)
(2)
Kremer, Józef
(2)
Organizacje naukowe
(2)
Pielęgniarstwo
(2)
Rydlówna, Anna
(2)
Szkoła Pielęgniarek im. Anny Rydlówny (Kraków)
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Wystawy historyczne
(2)
Święci i błogosławieni
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Akademia Umiejętności (Kraków)
(1)
Apostoł-Staniszewska, Jadwiga
(1)
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Arystokracja
(1)
Baza danych
(1)
Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej
(1)
Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biolodzy
(1)
Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Brzeski, Jan
(1)
Dominikanki
(1)
Dunajewski, Albin
(1)
Dąbczańska, Helena
(1)
Filozofia
(1)
Filozofia polska
(1)
Filozofowie
(1)
Fizycy
(1)
Fudalewicz-Niemczyk, Władysława
(1)
Godlewski, Michał
(1)
Historia
(1)
Historycy
(1)
Historycy sztuki
(1)
II wojna światowa (1939-1945)
(1)
Informacja naukowa
(1)
Instytut Historii (Uniwersytet Jagielloński)
(1)
Instytut Studiów Informacyjnych (Uniwersytet Jagielloński)
(1)
Instytuty naukowe
(1)
Jadwiga
(1)
Judaizm
(1)
Józef Sebastian Pelczar
(1)
Kobieta
(1)
Konfederacja Tatrzańska
(1)
Kot, Stanisław
(1)
Kozłowska-Budkowa, Zofia
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Kościoły protestanckie
(1)
Kościół Mariacki (Kraków)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Lekarze
(1)
Leśniak, Adam
(1)
Majmeskuł-Mastalerzowa, Zofia
(1)
Medycyna
(1)
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego (Tarnów)
(1)
Muzea historyczne
(1)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
(1)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Natanson, Władysław
(1)
Poeci polscy
(1)
Politycy
(1)
Polska Akademia Umiejętności
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawo
(1)
Rada Główna Opiekuńcza (1940-1945)
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Suder, Kazimierz
(1)
Suski, Augustyn
(1)
Szarytki
(1)
Szkolnictwo teologiczne
(1)
Sztuka polska
(1)
Szujski, Józef
(1)
Szymon z Lipnicy
(1)
Słudzy Boży
(1)
Służba zdrowia
(1)
Towarzystwo Naukowe Krakowskie
(1)
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Jagielloński)
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Wystawy biblioteczne
(1)
Wystawy biograficzne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Łuszczkiewicz, Zofia
(1)
Subject: work
Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku
(1)
Rocznik Tarnowski (czasopismo ; Tarnów ; 1990- )
(1)
Subject: time
1901-2000
(35)
1801-1900
(25)
1918-1939
(5)
1914-1918
(4)
1945-1989
(4)
2001-
(4)
1901-1914
(3)
1939-1945
(3)
1989-2000
(3)
1701-1800
(2)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(39)
Tarnów (pow. Tarnów)
(3)
Diecezja krakowska (obszar)
(1)
Podhale
(1)
Polska
(1)
Wilamowice (woj. śląskie, pow. bielski, gm. Wilamowice)
(1)
Genre/Form
Biografia
(17)
Artykuł z czasopisma akademickiego
(13)
Artykuł z czasopisma naukowego
(5)
Biogram
(4)
Pamiętniki i wspomnienia
(4)
Artykuł z czasopisma historycznego
(3)
Artykuł z czasopisma o sztuce
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Słownik biograficzny
(3)
Artykuł z pracy zbiorowej
(2)
Katalog wystawy
(2)
Monografia
(2)
Źródła historyczne
(2)
Artykuł problemowy
(1)
Artykuł z czasopisma archiwistycznego
(1)
Artykuł z czasopisma bibliologicznego
(1)
Czasopismo polskie
(1)
Czasopismo regionalno-lokalne
(1)
Informator
(1)
Inwentarz biblioteczny
(1)
Listy
(1)
Literatura polska
(1)
Poezja
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Praca magisterska
(1)
Przyczynek
(1)
Recenzja
(1)
Recenzja literacka
(1)
Recenzja naukowa
(1)
Domain
Nauka i badania
(22)
Historia
(10)
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(4)
Religia i duchowość
(4)
Medycyna i zdrowie
(3)
Biologia
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
46 results Filter
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Anna Rydlówna (1884-1969) : dyrektorka uniwersyteckiej szkoły pielęgniarek i higienistek, działaczka społeczna i niepodległościowa / Urszula Perkowska.
Temat: Rydlówna, Anna (1884-1969)
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: 1901-2000
Temat: Pielęgniarstwo - szkolnictwo wyższe
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Biografia
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma akademickiego
Cytata bibliograficzna: // Alma Mater (Kraków). - Nr 79 (2006), s. 25-28
No cover
Book
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Anna Rydlówna (1884-1969) : organizatorka szkolnictwa pielęgniarskiego, działaczka społeczna i niepodległościowa / Urszula Perkowska.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Ad Vocem, 2010.
Opis fizyczny: 242, [1] s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 223-233. Indeks.
Temat: Rydlówna, Anna (1884-1969)
Temat: 1901-2000
Temat: Pielęgniarki i pielęgniarze
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Biografia
ISBN: 978-83-87130-23-7
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Corpus academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850-1945 / Urszula Perkowska.
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007.
Opis fizyczny: XXIV, 448 s. ; 25 cm.
Seria: Z Prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria F, Varia
Uwaga: Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Temat: Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filozoficzny
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: 1801-1900
Temat: 1901-2000
Temat: Filozofowie
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Słownik biograficzny
Gatunek, rodzaj, forma: Biografia
ISBN: 978-83-7188-069-8
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Dwie idee jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego (1964, 2000) / Urszula Perkowska.
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: 1989-2000
Temat: 1945-1989
Temat: 1901-2000
Temat: Obchody
Temat: Szkoły wyższe
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma akademickiego
Cytata bibliograficzna: // Alma Mater (Kraków). - Nr 92 (2007), s. 38-44
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Józef Szujski : pierwszy sekretarz generalny Akademii Umiejętności w Krakowie / Urszula Perkowska.
Temat: Szujski, Józef (1835-1883)
Temat: Polska Akademia Umiejętności
Temat: 1801-1900
Temat: Organizacje naukowe
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Temat: Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z pracy zbiorowej
Gatunek, rodzaj, forma: Przyczynek
Cytata bibliograficzna: W: Amico, socio et viro docto : księga ku czci profesora Andrzeja Kazimierza Banacha / pod redakcją Tomasza Pudłockiego i Krzysztofa Stopki. - Kraków, 2015. - s. 199-218.
Wersja elektroniczna: http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb5788123 (Przejdź do książki zawierającej ten artykuł)
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Jubileusz roku 1964 : z dziejów uroczystości jubileuszowych 600-lecia utworzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego / Urszula Perkowska.
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: Szkolnictwo wyższe
Temat: Obchody
Temat: Szkoły wyższe
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma akademickiego
Cytata bibliograficzna: // Alma Mater (Kraków). - Nr 27 (2000/2001), s. 25-27
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: [Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku - recenzja] / Urszula Perkowska.
Uwaga: Tytuł nadany przez katalogującego.
Adnotacja: Zawiera recenzję książki: Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku / Karol Estreicher ; oprac. i wstępem opatrzył Jan Brzeski. - Kraków 2013.
Temat: Brzeski, Jan (1950- )
Temat: Estreicher, Karol (1827-1908). Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku
Temat: Biblioteka Jagiellońska
Temat: 1801-1900
Temat: 1901-2000
Temat: 1901-1914
Temat: Biblioteki akademickie
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma bibliologicznego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma naukowego
Gatunek, rodzaj, forma: Recenzja naukowa
Cytata bibliograficzna: // Roczniki Biblioteczne. - 0080-3626. - T. 57 (2013), s. 217-223.
Wersja elektroniczna: http://polona.pl/item/80339360 (Zobacz w Polonie)
Wersja elektroniczna: http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1492130 (Przejdź do czasopisma zawierającego ten artykuł)
Wersja elektroniczna: http://wuwr.pl/rbibl/article/view/3603/3469
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Losy wojenne studentów kształcących się na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1945-1949 / Urszula Perkowska.
Uwaga: Streszczenie w języku angielskim.
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: 1901-2000
Temat: Studenci
Temat: II wojna światowa (1939-1945)
Temat: Kraków (woj. małopolskie) - szkolnictwo wyższe - socjologia
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma naukowego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma historycznego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma o sztuce
Cytata bibliograficzna: // Rocznik Krakowski. - T. 65/66 (1999/2000), s. 141-152
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Prekursorka polskiego pielęgniarstwa / Urszula Perkowska.
Adnotacja: Maria Epsteinówna. Wystawa W BJ z okazji 100. rocznicy otwarcia Szkoły Pielęgniarek Ekonomek.
Temat: Epstein, Maria Magdalena (1875-1947)
Temat: Dominikanki klauzurowe
Temat: Biblioteka Jagiellońska
Temat: 1801-1900
Temat: 1901-2000
Temat: 2001-
Temat: 1901-2000
Temat: Pielęgniarki i pielęgniarze
Temat: Wystawy historyczne
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Biografia
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma akademickiego
Cytata bibliograficzna: // Alma Mater (Kraków). - Nr 140 (2011), s. 32-33, il.
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Profesor Emil Godlewski w Watykanie / Urszula Perkowska.
Adnotacja: Członkowstwo w Papieskiej Akademii Nauk (1936 r.)
Temat: Godlewski, Emil (1875-1944)
Temat: 1918-1939
Temat: 1901-2000
Temat: Lekarze
Temat: Kraków (woj. małopolskie) - nauka - biografie
Gatunek, rodzaj, forma: Biogram
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma akademickiego
Cytata bibliograficzna: // Alma Mater (Kraków). - 1427-1176. - Nr 40 (2002), s. 28-30
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Siostra Maria Magdalena / Urszula Perkowska.
Adnotacja: Magdalena Maria Epstein.
Temat: Epstein, Maria Magdalena (1875-1947)
Temat: Dominikanki klauzurowe
Temat: 1801-1900
Temat: 1901-2000
Temat: Pielęgniarki i pielęgniarze
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma akademickiego
Gatunek, rodzaj, forma: Biogram
Cytata bibliograficzna: // Alma Mater (Kraków). - 1427-1176. - Nr 61 (2004), s. 31-33
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Starania Karola Estreichera seniora o unowocześnienie organizacji Biblioteki Jagiellońskiej / Urszula Perkowska.
Temat: Estreicher, Karol (1827-1908)
Temat: Biblioteka Jagiellońska
Temat: 1801-1900
Temat: 1901-2000
Temat: 1801-1900
Temat: Bibliotekarze
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma naukowego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma historycznego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma o sztuce
Cytata bibliograficzna: // Rocznik Krakowski. - T. 76 (2010). s. 153-160
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1945-1952 w powojennej opozycji antykomunistycznej / Urszula Perkowska.
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: 1945-1989
Temat: 1901-2000
Temat: Ruchy społeczne
Temat: Studenci
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma naukowego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma historycznego
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma o sztuce
Cytata bibliograficzna: // Rocznik Krakowski. - T. 67, (2001), s. 127-142.
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Studenckie lata Zofii Izabelli Łuszczkiewicz / Urszula Perkowska.
Adres wydawniczy: 2014.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Łuszczkiewicz, Zofia (1898-1957)
Temat: Szarytki
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: 1901-2000
Temat: 1914-1918
Temat: 1918-1939
Temat: 1901-2000
Temat: Pielęgniarki i pielęgniarze
Temat: Studenci
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Biografia
Cytata bibliograficzna: // Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. - T. 122 (2014), s. 125-138.
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Szli święci... przez Uniwersytet Jagielloński : święci, błogosławieni, kandydaci na ołtarze z grona wychowanków i pracowników Wszechnicy Krakowskiej / Urszula Perkowska.
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: 1301-1400
Temat: 1401-1500
Temat: 1501-1600
Temat: 1601-1700
Temat: 1701-1800
Temat: 1801-1900
Temat: 1901-2000
Temat: Święci i błogosławieni
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma akademickiego
Cytata bibliograficzna: // Alma Mater (Kraków). - Nr 43, (2002), s. 10-14.
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Szli święci... przez Uniwersytet Jagielloński : święci, błogosławieni, kandydaci na ołtarze z grona wychowanków i pracowników Wszechnicy Krakowskiej. [Cz.] 2 / Urszula Perkowska
Adnotacja: M.in. bł. Szymon z Lipnicy, który posługę kapłańską pełnił przez pewien okres w Tarnowie.
Temat: Szymon z Lipnicy (święty ; ok. 1435-1482)
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: Święci i błogosławieni
Temat: Tarnów (pow. Tarnów)
Gatunek, rodzaj, forma: Biografia
Cytata bibliograficzna: // Wołanie z Wołynia. - 2005, nr 5, s. 34-36
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Taka chwila do wielkich należy... : z dziejów jubileuszu 500-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1864. Cz. 1 / Urszula Perkowska.
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: 1801-1900
Temat: Obchody
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma akademickiego
Cytata bibliograficzna: // Alma Mater (Kraków). - ISSN 1427-1176. - Nr 24 (2000), s. 18-19
No cover
Article
In basket
Autor: Perkowska Urszula (1942-2017)
Tytuł: Taka chwila do wielkich należy... : z dziejów uniwersyteckich jubileuszy. Cz. 2 / Urszula Perkowska.
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: 1801-1900
Temat: Obchody
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Artykuł z czasopisma akademickiego
Cytata bibliograficzna: // Alma Mater (Kraków). - ISSN 1427-1176. - Nr 25 (2000), s. 46-48
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again