Form of Work
Książki
(2)
Artykuły
(1)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Author
Banach Andrzej Kazimierz (1944-2019)
(1)
Broński Krzysztof
(1)
Grochal Radosław
(1)
Gruca Anna (1954- )
(1)
Haratyk Anna (1968- )
(1)
Karbarz Kinga
(1)
Kocójowa Maria (1939- )
(1)
Kramarz Henryka (1941- )
(1)
Krukowski Jan (1940- )
(1)
Kubacka Marta
(1)
Kucharska Anna
(1)
Madera Dariusz
(1)
Majkowska Katarzyna
(1)
Majkowska Rita (1942- )
(1)
Majkowska-Szajer Dorota
(1)
Manys Robert
(1)
Młynarczyk Anna (polityka społeczna)
(1)
Pałka Iwona
(1)
Piech Stanisław (1943- )
(1)
Pilch Andrzej (1926-2011)
(1)
Skoczyńska Katarzyna
(1)
Stinia Maria (1962- )
(1)
Szafran Magdalena
(1)
Szczerba Anna
(1)
Szulakiewicz Władysława
(1)
Szymborski Wiktor (1981- )
(1)
Urban Jacek (1953- )
(1)
Wnęk Jan (1980- )
(1)
Woźniak Danuta Anita
(1)
Wójcik Zbigniew (1931- )
(1)
Zwiercan-Borucka Katarzyna (1975- )
(1)
Zych Magdalena (1979- )
(1)
Śródka Andrzej (1946- )
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Barycz, Henryk
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Bitwa pod Grunwaldem (1410)
(1)
Chałubiński, Tytus
(1)
Dybiec, Julian
(1)
Edytorstwo
(1)
Górale
(1)
Historiografia polska
(1)
Historycy
(1)
Katedra na Wawelu (Kraków)
(1)
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli (Kraków)
(1)
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego (Kraków)
(1)
Pamiątki rodzinne
(1)
Radiofonia
(1)
Reklama
(1)
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi (Kraków)
(1)
Studenci
(1)
Służba zdrowia
(1)
Tarnowski, Stanisław
(1)
Uniwersytet Jagielloński
(1)
Wydział Teologiczny (Uniwersytet Jagielloński)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Subject: work
Ilustrowany Kurier Codzienny (czasopismo ; Kraków ; 1910-1939)
(1)
Subject: time
1901-2000
(2)
2001-
(2)
1501-1600
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Kraków (woj. małopolskie)
(2)
Galicja (kraina historyczna)
(1)
Małopolska
(1)
Łącko (pow. nowosądecki)
(1)
Genre/Form
Biografia
(1)
Dane statystyczne
(1)
Fotografia polska
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Pamiętniki i wspomnienia
(1)
Domain
Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Historia
(1)
Nauka i badania
(1)
Religia i duchowość
(1)
3 results Filter
No cover
Article
In basket
Autor: Majkowska-Szajer Dorota
Tytuł: Od badań do kolekcji : o projekcie "Pamiątka rodzinna" Muzeum Etnograficznego w Krakowie / Dorota Majkowska-Szajer, Magdalena Zych ; tł. na ang. Katarzyna Skoczyńska.
Wariant tytułu: From research to collection : about "A family heirloom" project of the Etnographic Museum in Kraków
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli (Kraków) - zbiory
Temat: 1901-2000
Temat: Pamiątki rodzinne
Temat: Zbiory muzealne
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Gatunek, rodzaj, forma: Fotografia polska - historia
Hasło dodatkowe: Zych, Magdalena (1979- ).
Hasło dodatkowe: Skoczyńska, Katarzyna. Tł.
Cytata bibliograficzna: // Etnografia Nowa. - [Nr] 05 (2013), s. 265-286
No cover
Book
In basket
Tytuł: Lecznictwo w Małopolsce : raport wg stanu na dzień 31.12.2014 r. / zespół aut. Dariusz Madera, Radosław Grochal, Kinga Karbarz, Marta Kubacka, Anna Kucharska, Katarzyna Majkowska, Robert Manys, Anna Młynarczyk, Iwona Pałka, Magdalena Szafran, Danuta Anita Woźniak.
Adres wydawniczy: Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, 2015.
Opis fizyczny: 270 s. : il. ; 30 cm.
Temat: 2001-
Temat: Służba zdrowia
Temat: Małopolska - służba zdrowia
Gatunek, rodzaj, forma: Dane statystyczne
Hasło dodatkowe: Madera, Dariusz. Oprac.
Hasło dodatkowe: Grochal, Radosław. Oprac.
Hasło dodatkowe: Karbarz, Kinga. Oprac.
Hasło dodatkowe: Kubacka, Marta. Oprac.
Hasło dodatkowe: Kucharska, Anna. Oprac.
Hasło dodatkowe: Majkowska, Katarzyna. Oprac.
Hasło dodatkowe: Manys, Robert. Oprac.
Hasło dodatkowe: Młynarczyk, Anna (polityka społeczna). Oprac.
Hasło dodatkowe: Pałka, Iwona. Oprac.
Hasło dodatkowe: Szafran, Magdalena. Oprac.
Hasło dodatkowe: Woźniak, Danuta Anita. Oprac.
ISBN: 978-83-65325-10-5
Wersja elektroniczna: http://katalog.rajska.info/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=0632701988819 (Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Virtuti et ingenio : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi / pod red. Andrzeja K. Banacha.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2013.
Opis fizyczny: 687 s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac prof. Juliana Dybca s. 17-39.
Uwaga: Indeks.
Adnotacja: Zawiera m.in.: s. 9-15: Sylwetka naukowa Profesora Juliana Dybca / A.K. Banach; s. 17-2012: Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Juliana Dybca / Wiktor Szymborski; s. 41-55: Wykaz prac magisterskich napisanych pod kierunkiem prof. dr. hab. Juliana Dybca W. Szymborski; s. 71-86 Wystawy i reklama jako narzędzia promocji gospodarczej - doświadczenie Galicji w drugiej połowie XIX w. / Krzysztof Broński; s. 129-139: Łącko nad Dunajcem - rodzinna miejscowość Profesora Juliana Dybca i jej popularyzacja w latach 2002-2009 / Agnieszka Graboń; s. 141-152: Związki Stanisława Tarnowskiego z krakowskim ruchem wydawniczym / Anna Gruca; s. 153-164: Kulturowy obraz górala w przypowieściach niepiśmiennych gawędziarzy podhalańskich / Anna Haratyk; s. 189-205: Znaczenie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie dla ochrony narodowej świadomości oraz polskiej nauki i kultury w zjednoczonej Europie / Maria Kocójowa; s. 207-219: Prasa w działalności wychowawczo-patriotycznej im. Piotra Skargi / Henryka Kramarz; s. 237-247: Początki szkolnictwa specjalnego w Krakowie / Jan Krukowski; s. s. 287-298: Spotkania z naszym Mistrzem Henrykiem Baryczem / Rita Majkowska; s. 403-410: Starania księży diecezji tarnowskiej o katedry na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego / Stanisław Ludwik Piech; s. 411-430: Żydowscy studenci w Krakowie w pierwszym dziesięcioleciu okresu międzywojennego / Andrzej Pilch; s. 465-476: Biblioteka Seminarium Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1873-1918 / Maria Stinia; s. 499-515: Krakowskie kościoły i ich rola w opinii dziewiętnastowiecznych pamiętnikarzy / Anna Szczerba; s. 531-540: Czy korporacja studentów i mistrzów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu otrzymywała odpusty? / W. Szymborski; s. 541-551: Profesor Julian Dybiec - historyk oświaty i wychowania / Władysława Szulakiewicz; s. 553-562: Uczeni polscy pochodzenia żydowskiego w środowisku profesorów akademickich e okresie międzywojennym (szkic zagadnienia) / Andrzej Śródka; s. 563-570: Kaznodzieje „świętalni” katedry krakowskiej pierwszej ćwierci XX w. / Jacek Urban; s. 571-584: Galicyjskie obchody pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem / Jan Wnęk; s. 609-621: Działalność pedagogiczna i oświatowa Tytusa Chałubińskiego / Zbigniew J. Wójcik; s. 641-652: Popularyzacja radiofonii w publikacjach pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na łamach „IKC” i „Czasu” o okresie międzywojennym (w 85. rocznicę narodzin polskiej rafiofonii) / Katarzyna Zwiercan-Borucka.
Temat: Dybiec, Julian (1940- )
Temat: Tarnowski, Stanisław (1837-1917)
Temat: Barycz, Henryk (1901-1994)
Temat: Chałubiński, Tytus (1820-1889)
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego (Kraków)
Temat: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi (Kraków)
Temat: Wydział Teologiczny (Uniwersytet Jagielloński)
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: Uniwersytet Jagielloński
Temat: Ilustrowany Kurier Codzienny (czasopismo ; Kraków ; 1910-1939)
Temat: 1989-2000
Temat: 1901-2000
Temat: 2001-
Temat: 1501-1600
Temat: 1945-1989
Temat: Historycy
Temat: Reklama
Temat: Edytorstwo
Temat: Górale
Temat: Historiografia polska
Temat: Biblioteki akademickie
Temat: Studenci
Temat: Bitwa pod Grunwaldem (1410) - obchody
Temat: Radiofonia
Temat: Katedra na Wawelu (Kraków)
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Temat: Łącko (pow. nowosądecki)
Temat: Galicja (kraina historyczna) - popularyzacja
Temat: Kraków (woj. małopolskie) - media
Temat: Kraków (woj. małopolskie)
Temat: Galicja (kraina historyczna)
Gatunek, rodzaj, forma: Księga pamiątkowa
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki i wspomnienia
Gatunek, rodzaj, forma: Biografia
Hasło dodatkowe: Banach, Andrzej Kazimierz (1944-2019). Red.
Hasło dodatkowe: Szymborski, Wiktor (1981- ). Bibliografia publikacji prof. dr. hab. Juliana Dybca.
Hasło dodatkowe: Broński, Krzysztof. Wystawy i reklama jako narzędzia promocji gospodarczej - doświadczenie Galicji w drugiej połowie XIX w.
Hasło dodatkowe: Gruca, Anna (1954- ). Związki Stanisława Tarnowskiego z krakowskim ruchem wydawniczym.
Hasło dodatkowe: Haratyk, Anna (1968- ). Kulturowy obraz górala w przypowieściach niepiśmiennych gawędziarzy podhalańskich.
Hasło dodatkowe: Kocójowa, Maria (1939- ). Znaczenie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie dla ochrony narodowej świadomości oraz polskiej nauki i kultury w zjednoczonej Europie.
Hasło dodatkowe: Kramarz, Henryka (1941- ). Prasa w działalności wychowawczo-patriotycznej im. Piotra Skargi.
Hasło dodatkowe: Krukowski, Jan (1940- ). Początki szkolnictwa specjalnego w Krakowie.
Hasło dodatkowe: Majkowska, Rita (1942- ). Spotkania z naszym Mistrzem Henrykiem Baryczem.
Hasło dodatkowe: Piech, Stanisław (1943- ). Starania księży diecezji tarnowskiej o katedry na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Hasło dodatkowe: Pilch, Andrzej (1926-2011). Żydowscy studenci w Krakowie w pierwszym dziesięcioleciu okresu międzywojennego.
Hasło dodatkowe: Stinia, Maria (1962- ). Biblioteka Seminarium Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1873-1918.
Hasło dodatkowe: Szczerba, Anna. Krakowskie kościoły i ich rola w opinii dziewiętnastowiecznych pamiętnikarzy.
Hasło dodatkowe: Szymborski, Wiktor (1981- ). Czy korporacja studentów i mistrzów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu otrzymywała odpusty?
Hasło dodatkowe: Szulakiewicz, Władysława. Profesor Julian Dybiec - historyk oświaty i wychowania.
Hasło dodatkowe: Śródka, Andrzej (1946- ). Uczeni polscy pochodzenia żydowskiego w środowisku profesorów akademickich e okresie międzywojennym (szkic zagadnienia).
Hasło dodatkowe: Urban, Jacek (1953- ). Kaznodzieje „świętalni” katedry krakowskiej pierwszej ćwierci XX w.
Hasło dodatkowe: Wnęk, Jan (1980- ). Galicyjskie obchody pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
Hasło dodatkowe: Wójcik, Zbigniew (1931- ). Działalność pedagogiczna i oświatowa Tytusa Chałubińskiego.
Hasło dodatkowe: Zwiercan-Borucka, Katarzyna (1975- ). Popularyzacja radiofonii w publikacjach pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na łamach „IKC” i „Czasu” o okresie międzywojennym (w 85. rocznicę narodzin polskiej rafiofonii).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica".
ISBN: 978-83-62261-61-1
Wersja elektroniczna: http://katalog.rajska.info/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo_ropis.p?IDRek=0632501708196 (Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki)

Cytowania w:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again