Form of Work
Artykuły
(28)
Książki
(2)
Author
Bodziony Emil (1949- )
(22)
Bodziony Emil
(8)
Cisek Janusz (1960- )
(4)
Chwastek Jerzy (1930- )
(2)
Kamieńska Iwona (1973- )
(2)
Koniuszy Elżbieta
(2)
Reśko Danuta
(2)
Szewczyk Henryk (1960-2017)
(2)
Wideł Jerzy (1951- )
(2)
Bogacz Józef
(1)
Chmura Janusz (1947- )
(1)
Cisek Janusz (1955-2020)
(1)
Cycoń Krzysztof (1963-2012)
(1)
Dańko Ireneusz
(1)
Garścia Edward (1927- )
(1)
Garścia Elżbieta
(1)
Gryźlak Piotr (1956- )
(1)
Józefko Irena
(1)
Kowalczyk Monika (1974-2021)
(1)
Motyka Jacek Lucjan
(1)
Oszczypko Nestor (1936- )
(1)
Szczotka Tomasz
(1)
Wrona Sławomir
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(25)
Country
Poland
(28)
unknown (pol)
(2)
Language
Polish
(28)
Subject
Bodziony, Emil
(10)
Forum Ekonomiczne
(4)
Uzdrowiska
(4)
Samorząd miejski
(3)
Szkolnictwo podstawowe
(2)
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków (Krynica-Zdrój)
(2)
Budownictwo ekologiczne
(1)
Dotacja
(1)
Europejski Festiwal im. Jana Kiepury
(1)
Gospodarka
(1)
Herby terytorialne
(1)
Imprezy muzyczne
(1)
Konkursy i festiwale muzyczne
(1)
Nikifor
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Polski Klub Ekologiczny
(1)
Rada Miasta i Gminy (Krynica-Zdrój)
(1)
Reśko, Dariusz
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Tunele
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Urząd Miejski (Krynica-Zdrój)
(1)
Subject: time
2001-
(11)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki)
(29)
Góra Parkowa
(1)
Karpaty (góry)
(1)
Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki ; okręg)
(1)
Krzyżówka (pow. nowosądecki)
(1)
Genre/Form
Wywiad dziennikarski
(17)
Artykuł z czasopisma ekologicznego
(2)
Artykuł z czasopisma naukowego
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Domain
Architektura i budownictwo
(3)
Historia
(2)
30 results Filter
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Czy Krynicy zagrażało podatkowe bankructwo? / wywiad z burmistrzem Krynicy-Zdroju / Emil Bodziony.
Temat: Podatki i opłaty lokalne
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - finanse
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2009, nr 1/2, s. 3-5
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Czy Szkoła Podstawowa nr 2 będzie budowana? : inwestycje oświatowe w budżecie 2003 / Emil Bodziony.
Temat: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków (Krynica-Zdrój)
Temat: 2001-
Temat: Szkolnictwo podstawowe - budownictwo - projekty
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - szkolnictwo i oświata
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2003, nr 4, s. 3
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Dwie strony medalu / Emil Bodziony, Dariusz Reśko.
Adnotacja: Polemika między starym a nowym burmistrzem Krynicy-Zdroju dotycząca problemów budowlanych pod Górą Parkową.
Temat: Bodziony, Emil (1949- )
Temat: Reśko, Dariusz (1967- )
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - samorząd
Cytata bibliograficzna: // Sądeczanin. - 2011, nr 4, s. 24-27
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Forum to okazja do rozmów i nawiązywania kontaktów / Emil Bodziony ; rozm.A.J, M.P.
Adnotacja: Rozmowa z burmistrzem Krynicy.
Temat: Forum Ekonomiczne (Krynica-Zdrój)
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - zjazdy i konferencje
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2008, nr 9, s.13, 16
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Najważniejsze projekty dla Gminy Krynicy-Zdroju : plan inwestycji na lata 2004-2006 / E. Bodziony.
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2003, nr 8/9, s. 3
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Przyszłość Krynicy widzę bardzo optymistycznie : wywiad z Burmistrzem Gminy Krynicy Zdroju / Emil Bodziony ; rozm. (A.J., M.K.)
Temat: Bodziony, Emil (1949- )
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - gospodarka komunalna
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2006, nr 4/5, s. 5-8
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: "To wielka odpowiedzialność" : mówi Burmistrz Krynicy Emil Bodziony / Emil Bodziony ; rozm. przepr. A.J. i M.K.
Temat: Bodziony, Emil (1949- )
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - administracja
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2003, nr 1/2, s. 1, 3-4, 18
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Uroczyste odsłonięcie pomnika Nikifora / Emil Bodziony.
Adnotacja: Przemówienie Burmistrza Krynicy-Zdroju
Temat: Nikifor (1895-1968)
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - pomniki
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2005, nr 7/8, s. 8
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil
Tytuł: Czy Krynicy zagrażało podatkowe bankructwo? : wywiad z burmistrzem Krynicy-Zdroju Emilem Bodzionym / Emil Bodziony ; rozm. przepr. red.
Temat: 2001-
Temat: Samorząd miejski
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2009, nr 1/2, s. 3-5
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil
Tytuł: Nowy herb Krynicy-Zdroju zatwierdzony / Emil Bodziony.
Temat: 2001-
Temat: Herby terytorialne - Polska
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - heraldyka
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2003, nr 8/9, s. 17
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil
Tytuł: "To wielka odpowiedzialność" mówi Burmistrz Emil Bodziony / Emil Bodziony ; rozm. przepr. A.J., M.K.
Temat: 2001-
Temat: Samorząd miejski
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2003, nr 1/2, s. 3-4, 18
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil
Tytuł: Przyszłość Krynicy widzę bardzo optymistycznie : wywiad z Burmistrzem Gminy Krynicy-Zdroju Emilem Bodzionym / Emil Bodziony ; rozm. przepr. A.J., M.K.
Temat: 2001-
Temat: Samorząd miejski
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - samorząd
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2006, nr 4/5, s. 5-8
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Niepowtarzalna atmosfera / Emil Bodziony ; rozm. Ireneusz Dańko.
Temat: Forum Ekonomiczne (19 ; 2009 ; Krynica-Zdrój)
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - zjazdy i konferencje
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Hasło dodatkowe: Dańko, Ireneusz Rozm. przepr.
Cytata bibliograficzna: // Gazeta Wyborcza. - 2009, nr 226, dod. Miesięcznik z Małopolski, nr 1, s. 3
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Uzdrowisko trzeba chronić, ale gmina musi się rozwijać : o sporze, jaki wybuchł wokół nowych inwestycji / z burmistrzem gminy Krynica Emilem Bodzionym ; rozm. Sławomir Wrona.
Adnotacja: O inwestycjach budowlanych w centrum Krynicy
Temat: Bodziony, Emil (1949- )
Temat: Uzdrowiska
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - budownictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Hasło dodatkowe: Wrona, Sławomir Rozm. przepr.
Cytata bibliograficzna: // Polska Gazeta Krakowska. - 2010, nr 188, dod. Gazeta Nowosądecka, s. 8
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Euforia i schody : rozmowa "Dziennika" z burmistrzem Krynicy-Zdroju Emilem Bodzionym / Emil Bodziony ; rozm. przepr. Piotr Gryźlak.
Temat: Bodziony, Emil (1949- )
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - administracja
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Hasło dodatkowe: Gryźlak, Piotr (1956- ). rp
Cytata bibliograficzna: // Dziennik Polski. - 2002, nr 282, dod. Nowosądec., s. II
No cover
Article
In basket
Tytuł: Informator Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju. 1/2006 (14) / Emil Bodziony - Burmistrz Krynicy-Zdroju, Janusz Cisek - Przewodniczący Rady Miejskiej.
Temat: Rada Miasta i Gminy (Krynica-Zdrój)
Temat: Urząd Miejski (Krynica-Zdrój)
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - samorząd
Hasło dodatkowe: Bodziony, Emil (1949- )
Hasło dodatkowe: Cisek, Janusz (1960- ).
Cytata bibliograficzna: // Krynickie Zdroje. - 2006, nr 1, s. 3-10
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Lekarstwem na problemy - plan zagospodarowania / z burmistrzem Krynicy, Emilem Bodzionym ; rozm. Iwona Kamieńska.
Adnotacja: Budownictwo w strefie ochrony uzdrowiskowej
Temat: Uzdrowiska
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - budownictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Hasło dodatkowe: Kamieńska, Iwona (1973- ) Rozm. przepr.
Cytata bibliograficzna: // Polska Gazeta Krakowska. - 2010, nr 146, dod. Gazeta Nowosądecka, s. 3
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Marzę o skoczni... : mówi burmistrz Krynicy-Zdroju Emil Bodziony / Emil Bodziony ; rozm. przepr. Iwona Kamieńska.
Temat: Bodziony, Emil (1949- )
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - administracja
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Hasło dodatkowe: Kamieńska, Iwona (1973- ). rp
Cytata bibliograficzna: // Gazeta Krakowska. - 2002, nr 303, dod. Gaz. Nowosądec., s. I
No cover
Article
In basket
Autor: Bodziony Emil (1949- )
Tytuł: Nie tylko promocja / Emil Bodziony ; rozm. przepr. Jerzy Wideł.
Temat: Europejski Festiwal im. Jana Kiepury (39 ; 2005 ; Krynica-Zdrój)
Temat: 2001-
Temat: Imprezy muzyczne
Temat: Konkursy i festiwale muzyczne
Temat: Krynica-Zdrój (pow. nowosądecki) - muzyka - imprezy
Gatunek, rodzaj, forma: Wywiad dziennikarski
Hasło dodatkowe: Wideł, Jerzy (1951- ). rp
Cytata bibliograficzna: // Gazeta Krakowska. - 2005, nr 188, dod. Gazeta Nowosądecka, s. 4
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again